23ต.ค.62 พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา น้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคมของทุกปี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

View More 23ต.ค.62 พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา น้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคมของทุกปี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

1ต.ค.62 วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องใน “ วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต วันที่ 1 ตุลาคม ”

View More 1ต.ค.62 วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องใน “ วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต วันที่ 1 ตุลาคม ”

28ก.ค.62 ถวายเครื่องสักการะ(พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

View More 28ก.ค.62 ถวายเครื่องสักการะ(พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

13ก.ค.62 ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนโคราช เข้าชมการแกะสลักเทียนพรรษาประดับต้นเทียนพรรษา ณ วัดหนองบัวรอง วัดโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา

View More 13ก.ค.62 ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนโคราช เข้าชมการแกะสลักเทียนพรรษาประดับต้นเทียนพรรษา ณ วัดหนองบัวรอง วัดโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา