นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี งานมหกรรม “GSB PAY ทั้งซื้อทั้งขาย ชีวิตคุณจะง่ายขึ้น”สัญจร เพื่อรองรับการใช้ Thai QR Code หรือ QR Code มาตรฐาน ในการให้บริการตามนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินของไทยให้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด(Cashless Society) ผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตของทุกธนาคารหรือจะเลือกชำระเงินจากบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกหรือกระแสรายวันได้ตามสะดวก ในขณะที่ร้านค้าสามารถเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขายสินค้าและบริการ มำให้ร้านค้าได้กลุ่มลูกค้าที่มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการแก่ร้านค้า ณ ตลาด อาร์ เอ็น ยาร์ด