วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสันติ เกิดโมฬี รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ จาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก