เวลา15.00 น. สำนักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ดำเนินการประสานท่อเมนขนาด300×150 ม.ม.บริเวณแยก ถ.ประจักษ์ตัดกับถ.ยมราช แล้วเสร็จเวลา 17.00 น.