รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562