ฉบับที่ 423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจอมสุรางค์ยาตร์ (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ) /16-มิ.ย.-2564