ฉบับที่ 425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโพธิ์กลาง (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ) /16-มิ.ย.-2564