ฉบับที่ 497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารโพลีอลูมีเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว (PAC) จำนวน 195,000 กิโลกรัม /22 ก.ค. 2564