📣 ผังบริเวณการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2564 ณ สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง

มาตรการสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครนครราชสีมา ณ สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง