ฉบับที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5 /5 ม.ค. 2565