ฉบับที่ 147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสนามกีฬากลาง ซยอ 8 /15 ก.พ. 2565