ฉบับที่ 146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขที่ 160 /15 ก.พ. 2565