ฉบับที่ 254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจอมพล (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) /12 เม.ย. 2565