ฉบับที่ 252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาดไทย (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) /12 เม.ย. 2565