ฉบับที่ 248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบังรอง (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /12 เม.ย. 2565