ฉบับที่ 419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)/7 มิ.ย. 2565