ฉบับที่ 421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น จำนวน 18 รายการ (ตามโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานประปาด้านการจัดเก็บรายได้) /8 มิ.ย. 2565