วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.

นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมติดตามการทำงานร่วมกับ #คณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเทศบาลนครนครราชสีมาอัจฉริยะ

การประชุมเป็นการมอบหมายให้คณะทำงานของทุกสำนัก/กอง ได้เร่งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการรวบรวมและวิเคราะห์

โดยจะนำผลของการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดทำเป็นระบบงาน นวัตกรรมที่จะเป็นเครื่องมือการทำงาน ให้มีความสะดวก ลดขั้นตอนต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความรวดเร็วในงานด้านการให้บริการประชาชน ณ ห้องประชุมเมืองย่า สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

#Appkoratcity

#งานประชาสัมพันธ์

📲 ไลน์OAเทศบาลฯแอดเลย 👉🏻https://lin.ee/tEoZH6e