ฉบับที่ 426 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี /12 ก.ค. 2565