ฉบับที่ 464 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ /1 ส.ค. 2565