(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แบบถังตกตะกอนและถังกรองทรายล้างอัตโนมัติ ที่โรงกองน้ำ บ้านมะขามเฒ่า /1 ส.ค. 2565