ฉบับที่ 498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสุรนารี /24 ส.ค. 2565