ฉบับที่ 500 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนโพธิ์กลาง /25 ส.ค. 2565