ฉบับที่ 501 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนจอใสุรางค์ยาตร์ /25 ส.ค. 2565