🟠เปิดรับลงทะเบียนผู้ขายสินค้า อาหาร /ของใช้ /ของที่ระลึก เข้าจำหน่าย ฟรี ‼️
งาน ฟิน ฟิน แฟร์ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2565🥗🍢
ณ สวนหน้าโรงแรมเมืองทอง

📍#คุณสมบัติ ของผู้ลงทะเบียนจำหน่ายสินค้า
🔸ต้องมีทะเบียนบ้านในเขตตำบลในเมือง
🔸ผู้ประกอบการต้องนำทะเบียนบ้านมาแสดงในวันลงทะเบียน ที่กองสวัสดิการสังคม
🔸ผู้ประกอบการเข้ามาลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเมืองนครนครราชสีมา ☎️โทร 044-234748 ต่อ 1804

📍#กฎระเบียบ ของผู้ประกอบจำหน่ายสินค้าในงาน

🔹ผู้ประกอบการต้องเตรียมเต็นท์ขนาด 22 หรือ 33 (สีใดก็ได้) เท่านั้น
🔹ผู้ประกอบการต้องนำเต็นท์มากาง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น.
🔹ผู้ประกอบการต้องใช้ภาชนะ หรือ บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่ใช่พลาสติก เช่น ถุงกระดาษ , แก้วกระดาษ
จานกระดาษ , กล่องกระดาษ หรือผลิตภัณฑ์ชานอ้อย เป็นต้น
🔹ผู้ประกอบการต้องจัดร้านและดูแลบริเวณพื้นที่จำหน่ายของตัวเอง ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามอยู่เสมอ
🔹ผู้ประกอบการต้องจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม (เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่าย)
🔹ผู้ประกอบการตั้งร้านให้เสร็จเรียบร้อย ในเวลา 11.00 น. และจำหน่ายถึง เวลา 21.00 น. ให้ครบตลอดการจัดงาน 3 วัน
🔹ผู้ประกอบการต้องเตรียมถุงขยะ หรือถังขยะประจำร้านสำหรับร้านตัวเอง
🔹ผู้ประกอบการต้องใช้คำพูดสุภาพ และ ยิ้มแย้มในการให้บริการ

ฟินฟินแฟร์

งานข่าวส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพ

Appkoratcity

งานประชาสัมพันธ์

📲 ไลน์OAเทศบาลฯแอดเลย 👉🏻 https://lin.ee/tEoZH6e