🗓 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ ประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาบุคลากรซึ่งนับเป็นทรัพยากรและเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กร โดยการจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ สู่กระบวนการคิด พัฒนางาน ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Appkoratcity

งานประชาสัมพันธ์

📲 ไลน์OAเทศบาลฯแอดเลย 👉🏻 https://lin.ee/tEoZH6e

นางสาวดวงกมล ดอนสว่าง – นักศึกษาฝึกงาน ภาพ/ข่าว