ฉบับที่ 38 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภานในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 /27 ม.ค. 2566