ฉบับที่ 39 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) /27 ม.ค. 2566