(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) /27 มี.ค. 2566