(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎาง (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /27 มี.ค. 2566