ฉบับที่ 379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) /14 มิ.ย.-2567