ฉบับที่ 393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 1 คัน /19 มิ.ย.-2567