ฉบับที่ 379 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา /21 มิ.ย.-2567