ฉบับที่ 399 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562