ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนราชดำเนิน-ชุมพล) / 01 ส.ค. 62