ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกพร้อมเทดาดคลองลำรางสาธารณะชุมชนมหาชัย / 01 ส.ค. 62