ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 3 และ 4 ชั้น ตรอกวัดม่วง /23-ก.ค.-2562