ฉบับที่ 364 การขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น และ 4 ชั้น ตรอกวัดม่วง ครั้งที่ 2 /23-ก.ค.-2562