ฉบับทคี่ 356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสำโรงจันทร์ /19-ก.ค. -2562