ฉบับที่ 358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำตะคอง สถานีดับเพลิงย่อยแห่งที่ 1 (สุรนารายณ์) /19-ก.ค.-2562