ฉบับที่ 352 ประกวดดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนกำแหงสงครามบางส่วน จากสี่แยกถนนไชยณรงค์ไปทางทิศตะวันตก