ฉบับที่ 354 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 /19-ก.ค.-2562