ฉบับที่ 355 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง /19-ก.ค.-2562