ฉบับที่ 340 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 1 รายการ /18-ก.ค.-2562