ฉบับที่ 346 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 2 คัน /18-ก.ค.-2562