ฉบับที่ 331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายสพาน ค.ส.ล. ซอยวัดท่าตะโก 12-ก.ค.-2562