ฉบับที่ 332 ประกวดราคาจ้างก่สอร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 2/1/9 /12-ก.ค. -2562