ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา ถนนสืบศิริ ซอย 47 ทั้ง 2 ฝั่ง /5-ก.ค.-62