ฉบับที่ 300 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 1 รายการ / 28 มิ.ย. 62