ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนสืบศิริ ซอย 47 ทั้ง 2 ฝั่ง